Ribeira presenta unha guía de recursos prácticos para asistir a mulleres vítimas de agresións machistas

O Centro de Información á Muller (CIM) de Ribeira presentou unha publicación para axudar aos profesionais da saúde e outros servizos sociosanitarios na atención á poboación feminina que sofre agresións machistas. Trátase da Guía  de Recursos prácticos para a asistencia sanitaria a mulleres vítimas de violencia de xénero.

Esta publicación, elaborada polo Centro de Información á Muller en colaboración con Jorge Pablo Ortega, médico de urxencias do Hospital da Barbanza e do Centro de Saúde de Porto do Son,  está dirixida a persoal sanitario, pretende facilitar a detección e atención de mulleres vítimas de violencia de xénero.

Ao mesmo tempo, elaborouse un folleto de difusión dos recursos locais para mulleres que están sufrindo violencia de xénero.

Pódese descargar xa dende a Rede.