SEA destinou máis de 20.000 euros á limpeza e acondicionamento dos seus parques

A entidade SEA (Solo Empresarial do Atlántico) destinou este ano máis de 20.000 euros á limpeza, roza e acondicionamento das parcelas dos seus doce parques empresariais con parcelas dispoñíbeis (no polígono da Tomada da Pobra esgotouse xa a superficie dispoñíbel). A limpeza do parque empresarial de Rianxo realizouse en xuño e entre xullo e agosto as da Laracha, Malpica, Cee, Vimianzo, Muros, Catoira, Vilanova de Arousa, Rábade, Monforte, Mondoñedo e Chantada. As empresas contratadas desprazaron a maquinaria precisa para a roza e limpeza das parcelas que non están ocupadas e encargáronse da xestión da biomasa vexetal que se xera nestas tarefas.

Beatriz Sestayo, xerente da entidade, explica que “seguimos traballando activamente co obxectivo prioritario de impulsar e favorecer o asentamento empresarial, a xeración de emprego e a creación de oportunidades de futuro, con distintas medidas que están a dar os seus froitos, como se reflicte no feito de que conseguimos alcanzar cifras de operacións marca nestes últimos anos. No que vai de 2021, as cifras de operacións xa se achegan aos 5 millóns de euros, o que se traducirá nunha importante creación de postos de emprego a curto e medio prazo”.

Visita ao Polígono de Rianxo este mes de xullo