2.5 millóns de euros a ampliación, reforma e mellora dos pantaláns de A Pobra e Rianxo por Portos de Galicia

A Consellería do Mar a través de Portos de Galicia, vén de iniciar o procedemento de licitación das obras de reordenación, reforma e mellora de pantaláns nas dársenas de A Pobra do Caramiñal, Rianxo e Sada. Esta
actuación sae a concurso cun orzamento base de licitación de 2,5 millóns de euros.

A Pobra do Caramiñal

Os documentos e pregos do concurso están dispoñibles para os interesados na plataforma de Contratos de Galicia, no perfil do contratante, e na páxina web oficial de Portos de Galicia, www.portosdegalicia.gal. Os licitadores terán de prazo ata o día 26 de xullo para presentar as súas ofertas.
O obxecto das obras proxectadas supón a modernización das instalacións aboiantes mellorando a seguridade e accesibilidade ás embarcacións, ademais de optimizar a utilización das augas abrigadas.
Concretamente, no porto de Rianxo ampliaranse lixeiramente os pantaláns pesqueiros para a instalación de 77 novos fingers habilitando un total de 171 prazas e eliminando o tren de fondeo. Ademais renovarase integralmente o pavimento aplicando madeira tecnolóxica nos pantaláns e a pasarela, instalaranse escaleiras abatibles e unha baliza ao
final do pantalán, así como un sistema de apertura das portas con móbil. Finalmente limparanse os frotadores e sanearanse os pilotes.
Polo que respecta ao porto de Sada, actuarase nos pantaláns situados ao oeste da dársena,de uso mixto pesqueiro e deportivo, reordenando e ampliando as dimensións das prazas de amarre mediante novos módulos e fingers. Así mesmo, renovarase o pavimento aplicando madeira tecnolóxica, instalaranse escaleiras abatibles e balizas ao final de cada pantalán e sanearanse os pilotes, entre outras actuacións menores. Tamén se dotará aos pantaláns dun sistema de apertura por móbil.
No porto da Pobra do Caramiñal, melloraranse substancialmente tanto os pantaláns pesqueiros como mexilloeiros. Nestes últimos colocaranse fingers de maior tamaño, máis axeitados para esta frota. Ademais, renovarase integramente o pavimento con madeira tecnolóxica nos pantaláns e a pasarela, acondicionaranse os trens de fondeo, sanearanse os pilotes e subministraranse escaleiras abatibles e balizas para a punta dos pantaláns.
Finalmente dotarase aos pantaláns de sistema de apertura por móbil e poranse en funcionamento as torretas de auga e enerxía eléctrica.