Suma Ribeira proporá en pleno a materialización definitiva dos Orzamentos Participativos locais

O concelleiro de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, defenderá no vindeiro pleno municipal unha iniciativa dirixida a converter en realidade (xa en 2022) os Orzamentos Participativos de Ribeira co seu regulamento correspondente.

Xurxo Ferrón, concelleiro de Suma Ribeira

Xurxo Ferrón lembra que no programa electoral de SumaRibeira, así como no de outras organizacións políticas, figuraba esta iniciativa, de tal xeito que, chegados ao ecuador do mandato, “cremos conveniente retomala, pois entendemos que, entre outros motivos, poden contribuír a unha maior implicación das veciñas e veciños na política municipal. E mesmo poden axudar a que, en acepción xenuína do termo, esta política municipal sexa máis democrática”.

Ferrón aclara que a proposta que presentan vai encamiñada cara o modelo de participación directa (Porto Alegre), desenvolvido fundamentalmente en Portugal, España e Italia. Porén, considera que “sexa a que sexa a proposta que saia finalmente do pleno, a introdución na práctica da participación cidadá nunha parte dos nosos presupostos sempre terá resultados positivos”.

O concelleiro de Suma Ribeira considera que cómpre implementar esta praxe política o antes posíbel e “autoimpoñernos” os membros da corporación que se faga efectiva neste mesmo mandato, de aí que reclame a adopción dos seguintes acordos:

1.- Creación dunha comisión para a elaboración dunha proposta de regulamento de Presupostos Participativos.

2.- Establecer un período de alegacións aberto ás veciñas.

3.- Aprobación polo pleno dun Regulamento de Presupostos Participativos coa antelación suficiente para que se fagan realidade no 2022.