“Noruega apoderouse ilegalmente da cota de pesca da xarda da UE”. Antón Luaces

O Goberno noruegués está a se aproveitar da saída do Reino Unido da Unión Europea e dos efectos do Brexit para apropiarse ilegalmente das cotas de pesca comunitaria de bacallao e de xarda.

Esta é  a conclusión que tira a organización de pescadores comunitarios Europêche, que insta -conxuntamente cos pescadores da Unión Europea- aos cidadáns da Unión a deixar de consumir peixe noruegués e aos minoristas e subministradores de alimentos a non realizar compras de produtos do mar capturados por ese país escandinavo.

A solicitude dos pescadores quer ser a resposta á apropiaciòn “ilegal do cupo de pesca europeo” por parte do Goberno de Noruega e para contribuir deste xeito á sobrevivencia da industria pesqueira e das poboacións de peixe da Uniòn. O sector pesqueiro fai un chamado ás institucións comunitarias para que pechen o mercado único ao peixe procedente do país nórdico e que eliminen as preferencias comerciais outorgadas aos produtos pesqueiros noruegueses, especialmente o bacallao e a xarda para, deste xeito, protexer ás empresas da UE. Para a industria pesqueira, a UE produce unha cota de xarda dabondo, polo que non hai necesidade de subministración engadida  ao mercado comunitario.

O director xeral de Europêche, Daniel Voces, é contundente na súa análise da situación: “Noruega semella ter abandonado o camiño do diálogo e a cooperación ao decidir unilateralmente e saltándose a legalidade,  apoderarse da cota de pesca da Unión Europea. Con estas decisións, o Goberno noruegués está a amosar un desprezo flagrante polo dereito internacional e unha falta de respecto cara a UE como socio e aliado”.

O Goberno de Noruega está aproveitando a saída do Reino Unido da UE-sinala Europêche- e os efectos do Brexit para se apropiaren ilegalmente da cota de pesca de bacallao e xarda que corresponde á Comunidade, co agravante de que “este comportamento  imprudente e irresponsable deu pulo a outros países -nomeadamente ás Illas Feroe, dependentes de Dinamarca, país comunitario- a seguir os seus pasos e aumentar tamén unilateralmente a súa cota de xarda, cuestión esta que para a patronal europea de pescadores pode poñer en risco a sustentabilidade do stoc nos vindeiros dous anos.

Daniel Voces demanda da UE o envío dun sinal contundente a estes países, porque de non ser así van seguir acadando cada vez máis cotas comunitarias destas e outras especies de peixe, polo que a cidadanía comunitaria debe saber que agora se cuestiona a legalidade e a sustentabilidade do peixe procedente de Noruega.Esa actuación unilateral non só pon en perigo a sobrevivencia da industria e o emprego dos pescadores comunitarios, senon tamén a sustentabilidade  de importantes poboacións de peixes -como a xarda e o bacallao- amáis de supor unha seria ameaza para a asociación construtiva coa UE dado que o 60% da pesca norueguesa ven parar ao mercado europeo.

Por todo isto Europêche coida que sería escandaloso e mesmo indignante que a UE “continúe outorgando acceso preferencial ao mercado de produtos do mar procedentes dun país que se apropiou ilegalmente da cota comunitaria”, actuación que, amáis, pon en risco a sustentabilidade dunha especie de peixe” que, no caso da frota galega, soluciona en boa medida coas capturas de xarda as carencias doutras pesqueiras asimesmo necesarias.