En Ribeira, adxudicada a renovación de luminarias nas rúas de Lugo, Rosalía de Castro e Galicia

O Concello de Ribeira informou da adxudicación definitiva de dúas iniciativas destinadas a renovar, por unha banda, as luminarias da rúa de Galicia e, por outra, as das rúas de Lugo e Rosalía de Castro en Ribeira.

Así, por un lado, no que atinxe á renovación das luminarias da rúa de Galicia, a empresa adxudicataria foi Formatesa Lalín conforme a unha proposta económica de 25.408 euros, IVE incluído, e cun prazo de execución dun mes.

A rúa de Galicia á altura da praza de Compostela

No que se refire á de Lugo e Rosalía de Castro, a licitación recaeu en Instalaciones Eléctrica Coruñesas, S.L, por un prezo de 10.725 euros, sendo tamén dun mes o prazo de execución.

O obxectivo desta dupla intervención é, en palabras do Concello, “mellorar a iluminación nestas vías substituíndo as luminarias actuais por outras de maior eficiencia acordes co seu carácter preferentemente peonil”.

O alcance dos contratos inclúen a desmontaxe e retirada das luces actuais e o subministro e instalación das novas: 60 no caso de rúa Galicia, 4 na rúa Lugo e 24 de Rosalía de Castro, todas elas cunha cualificación enerxética A, a de maior eficiencia segundo a gradación existente.

Ambas están enmarcadas no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ adicional 2/2020.