CONGALSA celebra o Día do Medio Ambiente con obradoiros de sensibilización para o seu equipo de profesionais

A empresa CONGALSA reivindica estes días as metodoloxías de traballo sustentábeis, eficientes, eficaces e respectuosas cos recursos naturais e a súa conservación. Faino a través dun programa de obradoiros de sensibilización ambiental para o seu equipo de traballo, encadrados na celebración do Día Mundial do Medio Ambiente (este sábado 5 de xuño). “Nesta data lembramos a importancia de manter en bo estado a nosa contorna e a necesidade de actuar unidos para facelo posible”, sinalou a empresa alimentaria da Pobra do Caramiñal, salientando a súa aposta “por integrar a concienciación ambiental na formación que ofrece aos seus equipos”.

Desta aposta xorden os ditos obradoiros de educación ambiental para os seus traballadores, enmarcados no Proyecto Personas de CONGALSA.

O obxectivo principal dos talleres é “sensibilizar e formar sobre as causas e impactos da actividade humana no medio ambiente”, ao tempo que se pon o foco (dado o perfil da empresa, a sensibilidade do seu cadro humano e as fortes ligazóns de CONGALSA cos ecosistemas mariños) en como a actividade humana pode xerar impacto negativo sobre o medio natural e cales son as medidas das que se pode botar man para evitalo.

Máis en detalle, nas sesións establécese unha formulación introdutoria sobre como se chegou á situación actual e ao contexto de crise ambiental que nos envolve, proporcionando unha reflexión sobre o sistema ambiental do que as persoas forman parte e sobre como o modelo actual repercute sobre o medio ambiente.

Nunha segunda parte, os obradoiros poñen o foco na acción, abordando o impacto das decisións diarias na nosa contorna e, en consonancia, explícase como determinados xestos diarios poden mellorar e reducir a presión sobre os ecosistemas, naturais e urbanos.

Nestas sesións faise especial fincapé nalgúns eixos aliñados co compromiso ambiental de CONGALSA, como son a intensidade enerxética e eficiencia no consumo de recursos (explicando o vínculo entre a alimentación e os ecosistemas), a xestión de residuos (cunha lectura tamén desde o punto de vista da crise pola COVID19 e os seus efectos ambientais) e a implicación das decisións diarias e o cambio climático.

“Os talleres”, explica a empresa alimentaria, “ofrécense como resposta ás propias peticións do noso persoal, quen demandou actividades formativas vinculadas ao ámbito ambiental. Por iso xeráronse estas actividades, prácticas e dinámicas, como unha acción máis que contribúe ao compromiso social de CONGALSA reflectido a través do Proyecto Personas”.

Lembrar que a empresa con sede principal no Polígono da Tomada conta dende hai máis dunha década cun sistema de xestión integrado que incorpora os aspectos ambientais e de protección da contorna ambiental ao máis alto nivel. Ademais de dispor da certificación segundo a norma ISO 14001:2015, forma parte do Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría, coñecido polas súas siglas EMAS.

Asemade, entre outras medidas, conta cun código de conduta e prácticas responsábeis que integra tamén a actividade das organizacións provedoras, como garantía dun bo facer que permita aliñar o traballo coa protección do medio ambiente e o respecto á sociedade e as persoas.

CONGALSA tamén lembra que a súa aposta decidida polas enerxías renovábeis remóntase a 2018, coa instalación de placas fotovoltaicas nas cubertas das naves de Ribeira, A Pobra do Caramiñal e, desde este ano 2021, tamén en Canarias.

Desde o 01/01/2018 até o 30/04/2021 a compañía xerou 1.443.486 kWh de electricidade, o que equivale a non emitir 490 Tn de CO2 á atmosfera, ou ben non queimar 374 Tn de petróleo ou plantar 49.079 árbores que cubrirían unha superficie equivalente a 56 campos de fútbol.