“Cambio climático” . José Manuel Pena

Quizá moita xente non é consciente diso, pero o cambio climático aféctanos a todos e o seu impacto é moi negativo para a calidade de vida e o futuro da economía de cada país. É un problema global. A maioría de científicos e organismos internacionais urxen tomar medidas de forma inmediata. O esforzo debe ser de todos: gobernos, empresas, colectivos sociais e dos propios individuos.

Como non podía ser doutra maneira, Galicia non queda á marxe das consecuencias negativas do cambio climático: aumento da temperatura media, aumento do nivel do mar así como diminución do total anual de precipitacións.

Greenpeace alerta que un dos principais impactos, do cambio climático, nas costas galegas é o ascenso do nivel de mar, entre 2 e 2,5 cm., por década desde 1940 até a actualidade. Sen esquecernos do rápido incremento das emisións de CO2, produto da acción humana, que prexudica aos recursos pesqueiros, diminuíndo o PH das augas superficiais.

Segundo Greenpeace, tamén afecta o cultivo do mexillón de batea. Así desde 1965 até a actualidade apreciouse unha diminución do crecemento do mexillón cultivado na Ría de Arousa do 20%, duplicándose tamén o número de días en que non se pode extraer mexillón pola presenza de especies tóxicas de fitoplancto. Sen esquecernos das ondas de calor e dos incendios forestais que serán máis rápidos e intensos no futuro, de non adoptar as medidas necesarias.