“Servir ás persoas” – José Manuel Pena

“Animar a servir ás persoas e non ás ideoloxías”. Tomando prestadas as palabras do Papa Francisco poderían servirnos para sinalar que actualmente segue habendo demasiada desigualdade social dentro da poboación dos nosos barrios, pobos ou cidades. Por iso cada vez é máis necesario xuntar esforzos, entre todas as administracións públicas (con independencia das súas ideoloxías), para que os departamentos dos servizos sociais deixen da ser a “cincenta” nos diferentes equipos de goberno municipais.

Por outra banda, desde o activismo social e as diferentes entidades sociais e ONG non deberían ter medo en criticar a calquera administración ou gobernante que se pase polo forro a “obrigatoriedade de protexer e defender os dereitos fundamentais das persoas ás que representan. É a súa obriga, para iso preséntanse libremente e asígnanse suculentos soldos públicos, procurar que a desigualdade entre as persoas e familias sexa cada vez menor e que todos os cidadáns teñan o dereito constitucional real ao emprego, á educación, á sanidade, á vivenda ou ben a unha prestación pública que lle garanta o gozar dunha vida adecuada.

Tamén vai sendo hora de ir mudando certas mentalidades servís e caciquís que aínda manteñen algúns dos nosos gobernantes e que no canto de servirse dos seus cargos, teñen que utilizar estes para o servizo dos cidadáns que máis o necesiten. Para iso están as administracións públicas que, en ningún caso, poden funcionar como unha empresa privada. Os seus intereses son xerais e están ao servizo do interese público.