O voluntariado de Noia limpou a praia do Testal

A pasada fin de semana levouse a cabo en Noia, na praia de Testal, unha actividade cidadá exemplar. En concreto, tratouse dun labor colectivo de limpeza do areal, organizada por un grupo local de voluntarias e voluntarios de todas as idades. Retiráronse todo tipo de desperdicios e, sobre todo, retiráronse plásticos, que son, xunto cos metais pesados, os carburantes e outros elementos de procedencia humana, os principais contaminantes dos nosos océanos.

Os traballos forman parte dunha iniciativa contra a chamada basuraleza impulsada por un grupo de nais e pais do concello de Noia. A limpeza levada a cabo en Testal, amais da importancia ecolóxica das tarefas desenvolvidas, tivo unha marcada vertente divulgativa e formativa, xa que se tratou de inculcar ás pequenas e pequenos a importancia de loitar contra o lixo mariño.