A Xunta apoia con 21.000 euros os gastos de funcionamento das agrupacións de voluntarios de protección civil da comarca

A Xunta de Galicia publicou as axudas destinadas a financiar os gastos das agrupacións de voluntarios de Protección Civil (AVPC) dos concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de municipios, ás que a
Xunta destina un orzamento de 113.000 euros.
 
As achegas do Goberno galego permitirán apoiar a un total de 61 agrupacións de voluntarios de Protección Civil provincia da Coruña.
 
As axudas poderanse destinar a necesidades como equipamento e uniformes; equipos de prevención e protección, sempre que se trate de material funxible; custos de actuacións levadas a cabo pola agrupación, mantemento, transporte, ou conservación e alugamento da base; pagamento de seguro de accidentes e responsabilidade civil do persoal voluntario; custos de formación dos seus membros; ou equipamento de material informático e de
comunicacións. Estes apoios complementan a outra orde de axudas anual a través da que o Goberno galego dota de equipamento de emerxencias ás AVPC.
 
Esta convocatoria inscríbese no esforzo que está a realizar o Goberno galego nos últimos anos para mellorar os medios de emerxencia dos concellos de menos de 50.000 habitantes, a través da que o ano pasado se concederon 932.400 euros a 87 concellos galegos e 2 mancomunidades.
O investimento do Goberno galego nos últimos anos para dotar e reforzar o material de emerxencias das AVPC na comunidade e tamén dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) supón case 20 millóns de euros. Ademais, a través da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), os voluntarios destas agrupacións e os profesionais dos distintos servizos de emerxencias reciben formación neste eido.

COMARCA BARBANZA
BOIRO 2.161,94 €
CARNOTA 1.606,76 €
LOUSAME 1.563,55 €
MAZARICOS 2.616,98 €
MUROS 1.770,21 €
NOIA 1.678,54 €
OUTES 1.861,37 €
POBRA DO CARAMIÑAL 1.981,91 €
PORTO DO SON 1.788,62 €
RIANXO 1.999,53 €
RIBEIRA 2.240,54 €
TOTAL 21.269,95 €