A Deputación financia con preto de 118.000 euros o pavimentado do viario de Becolla, Figueira e Vilaboa

O Plan Único da Deputación financia as obras de renovación do pavimento do camiño municipal que conecta os núcleos de Becolla, Figueira e Vilaboa co límite do termo municipal de Noia.

As obras, que segundo informa a entidade provincial, están xa en fase de licitación pública na Plataforma de Contratación do Estado, suporán un investimento de 117.640 euros e abranguerán un treito de 1,5 quilómetros de longo e catro metros de ancho, aos que se dotará dun novo firme de aglomerado en quente de seis centímetros de espesor, previa reparación das fochancas existentes, limpeza das marxes do vial e perfilado das mordentes con grava.

Antes do pavimentado contémplase a canalización de 750 metros de tubería de polipropileno e 15 pozos de rexistro para renovar a rede de saneamento.

A obra complétase coa construción dunha taxea de formigón para recollida de pluviais e uns 40 metros de cuneta de seguridade revestida de formigón, así como a sinalización horizontal co pintado de liñas dos bordes da calzada.