Verdegaia pide que o PRUX do Parque Natural de Corrubedo sexa máis ambicioso contra as especies invasoras e o uso de biocidas

A plataforma ambiental Verdegaia vén de emitir un comunicado no que mostra a súa posta ante o PRUX do Parque Natural de Corrubedo (o Plan Reitor de Uso e Xestión do Complexo Dunar e as Lagoas de Carregal e Vixán), cuxos detalles foron publicados o pasado 29 de marzo no DOG, da man da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. No comunicado, se ben Verdegaia lembra os beneficios de que se publique un plan reitor (un plan que “chega tarde”, recoñecen, xa que “o parque leva dende 1992, data da súa declaración, sen o seu preceptivo PRUX”), e aínda que a plataforma concorde en xeral co espírito do contido no documento, achéganse unha serie de alegacións para “mellorar algúns dos puntos incluídos”, sinala o colectivo.

Segundo explican, os obxectivos de conservación, por exemplo, “parécennos moi pouco ambiciosos, ao contemplar unha redución de especies invasoras dun 75% na zona de uso limitado e dun 25% no Parque en xeral. Falando dun prazo de 10 anos, pensamos que cómpre ampliar eses obxectivos a un 90% e un 70%, respectivamente. Cremos, ademais, que no caso de especies como acacias ou eucaliptos, é necesario prohibir a súa plantación, non abonda con propoñerse evitala”.

No que atinxe aos usos industriais, Verdegaia non entende “que se siga a permitir a presenza das instalacións dunha canteira dentro dun Parque Natural”. Lembran que o propio documento alerta do “impacto paisaxístico crítico, incompatíbel cos obxectivos de protección do Parque, deste tipo de instalacións”. Por iso, a plataforma solicita “que se poña un prazo para o seu peche e a retirada das súas instalacións da superficie do Parque”.

En canto aos usos agrogandeiros, o colectivo ambiental sostén que “cómpre establecer criterios claros para o uso de biocidas, e que os labores de carácter tradicional que empreguen técnicas sustentábeis non só deben estar permitidas, tal como o documento recolle, senón que deben ser activamente promovidas mediante campañas de divulgación, actividades de formación e mesmo incentivos fiscais”.

Nas alegacións propoñen, ademais de ampliar o Parque, “restrinxir o tránsito de cabalerías e a regulación do aparcadoiro”.

E engaden: “Para garantir a debida protección do complexo natural e o cumprimento de tódalas normas recollidas no documento, consideramos que sería necesario contar con máis medios materiais e humanos, moi especialmente durante o verán, época de máxima afluencia de visitantes. Non é posíbel levar a cabo todas as accións previstas cuns medios tan axustados. Sen a debida dotación de recursos humanos e materiais, o documento, que nos parece bastante axeitado, queda reducido a papel mollado”.