Ribeira anuncia un total de trinta ofertas para as obras da rúa do Vilar en Palmeira

O Concello de Ribeira informou que un total de trinta ofertas foron presentadas para levar a cabo as obras consistente na renovación de servizos na rúa do Vilar (Palmeira) que conta cun investimento de 134.602,26 euros e un prazo de execución de catro meses.

A intervención ten como obxectivo a mellora dos servizos urbanos de auga potable, saneamento e pluviais que a día de hoxe se atopan en malas condicións. Así as obras levarán a cabo unha substitución das tubaxes de auga existente e realizarán acometidas aos inmobles, así como se instalará un colector de PVC para executar o saneamento de fecais. Ademais colocaranse arquetas sumidoiro e un colector de PVC que conducirá as augas por gravidade ata a rede existente na rúa do Barreiro.