En Boiro cribado de 4.000 persoas durante a fin de semana


No Concello de Boiro desde o 10 de abril ata o 11 de abril se realiza un cribado poboacional no que serán citadas 4.000 persoas de 30 a 45 anos. A cita é vía SMS indicando lugar (Centro de Saúde de Boiro) e hora. Prégase asistir e respectar a hora e data da cita para evitar aglomeracións.

Vacina no Hospital do Barbanza