Dezaoito ofertas de licitación presentadas para a actuación na Aula de Música de Aguiño

O Concello de Ribeira informa das 18 ofertas de licitación presentadas para a actuación na Aula de Música de Aguiño. Ademais disto, na rúa Manuel Murguía vaise crear unha área de aparcamento, desprazaranse as dúas luminarias existentes e trasladaranse os xogos do parque infantil á parte posterior da parcela, onde se instalará un pavimento de caucho continuo.

En concreto, a calzada da rúa Manuel Murguía será pavimentada cunha capa de 6 centímetros de espesor de aglomerado asfáltico para eliminar as fochancas e disgregacións que rexistra a vía. Doutra banda, a fachada do conservatorio será pintada cunha pintura especial elástica, transpirábel e impermeábel para dar solución a problemas de humidades.

A actuación, que se encadra no eixo do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, conta cun investimento de 49.471 euros, IVE incluído. O prazo de execución son dous meses.