O PSOE de Ribeira solicita a dotación de beirarrúas en Alcalde Fernández Bermúdez

Os socialistas de Ribeira presentaron un escrito ante a Corporación relativo ao proxecto que no seu día contemplou a construción de beirarrúas na rúa Alcalde Fernández Bermúdez (subindo a costa da Mámoa). Segundo indican, as obras quedaron sen realizar na súa totalidade debido, “nun principio”, a “problemas técnicos non previstos inicialmente no proxecto de execución das tarefas a realizar”.

A agrupación fai saber que este treito de vía pública, en Fafián, “representa un risco para a circulación de viandantes, por ter moi pouco espacio de cuneta e ser un percorrido moi perigoso, debido a gran cantidade de vehículos que frecuentan acotío esta vía de comunicación interurbana”.

Asemade, os socialistas indican que tamén é unha zona de risco para os automóbiles, debido sobre todo ás significativas curvas pechadas neste treito da estrada.

En virtude de todo o devandito, a agrupación fai as seguintes propostas ao grupo de Goberno local:

-Que por parte da Alcaldía, ou departamento de Obras e Urbanismo, se proceda a retomar o proxecto da execución de beirarrúa, na rúa Alcalde Fernández Bermúdez, “por ser unha obra de primeira necesidade para os veciños residentes e usuarios varios, que queren desfrutar coa suficiente seguridade de paso en dita vía urbana, para realizar as súas camiñadas, acceder ao núcleo urbano, ou ao recinto polideportivo da Fieiteira”.

-Que se adecúe/asfalte a zona de estacionamento, correspondente ao primeiro tramo de beirarrúa executado, no desvío a Frións, que “quedou pendente de facerse”.