Licitada a dotación de 300 metros de beirarrúas na Gándara, Oleiros

O Concello de Ribeira dotará de 300 metros de beirarrúas a un treito da estrada AC-550 ao seu paso polo lugar na Gándara, na parroquia de Oleiros, limitando co municipio de Porto do Son. A obra vén de ser licitada e aberta o período de presentación de ofertas.

O obxectivo en aumentar a seguridade no tránsito peonil e, para alcanzar esta fin, reordenarase a zona de tránsito de viandantes construíndo beirarrúas a base dun pavimento continuo de formigón desactivando, tratando de lograr un ancho mínimo de 1,50 metros. Previa á construción destes espazos para peóns realizaranse labores de limpeza e demolición das soleiras existentes.

Pluviais

Ademais, instalarase unha rede de drenaxe de augas pluviais consistente na colocación dunha tubaxe de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro, pozos de rexistro e arquetas sumidoiro ao longo do percorrido das beirarrúas e paralelo ás mesmas.

O orzamento ascende a 56.611,12, IVE incluído, enmarcado no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ ADICIONAL 1/2019.

As ofertas poden ser presentadas ata a medianoite do 5 de abril a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).