O BNG solicita a ampliación urxente do centro de saúde de Ribeira

O BNG de Ribeira presentará unha batería de iniciativas para ampliar o centro de saúde da cidade, ademais de garantir a presencialidade e reforzar o persoal.

Os nacionalistas lembran que hai dous meses o Parlamento galego aprobou por unanimidade a iniciativa do BNG para acabar coas listas de espera na atención primaria e presentar un plan de continxencia, co fin “de garantir a asistencia tanto na atención primaria como na hospitalaria”. O acordo, recordan, “propoñía reactivar as consultas presenciais na atención primaria apostando polo persoal e por medidas de prevención para garantir unha atención sanitaria digna á poboación”.

Luís Perez Barral, concelleiro do BNG en Ribeira, expón que “o Partido Popular non quere solucionar a forte presión que viven os profesionais sanitarios por mor da carga asistencial, a precariedade e a falla de medios e a descoordinación”. Isto, di, “provoca que a atención dos usuarios/as sexa cada vez peor e se agrave o deterioro do propio sistema sanitario”. Doutra banda, o concelleiro destaca que “esta situación, agravada agora aínda moito máis pola pandemia, non é nova e vén derivada dos numerosos recortes e a redución do gasto público levada a cabo polo Partido Popular nos últimos 11 anos”.

E engade: “A situación que se está a vivir no centro de saúde de Ribeira é un exemplo extremo da desidia das autoridades sanitarias e das consecuencias que implica para os seus profesionais e, sobre todo, para os seus usuarios e usuarias”, acrecentou.

Por todo o acontecido, sinalan que “a situación actual en Ribeira é crítica”.

Rosana Pérez, a deputada nacionalista explicou que “nun centro onde debían traballar decote 9 facultativos pola mañá e 5 pola tarde, ademais de 4 pediatras, hai só 6 facultativos na quenda de mañá e 3 de tarde, a parte de 2 pediatras”. Do mesmo xeito, o BNG sostén que “o centro tamén é deficitario en canto a PSX e persoal de enfermería”. A maiores, Rosana fai saber que os pacientes son máis dos que deber haber e que “estes deberían ser entre 30 e 35, pero nos últimos días do ano 2020 foron de entre 70 e 85 persoas, e a isto hai que sumarlle as urxencias”.

Ademais, din, “o centro de Ribeira está asumindo aos menores procedentes do centro de saúde da Pobra, que nestes momentos continúan sen pediatra e que provocou trasladar a unha das profesionais destinada no Hospital da Barbanza a axudar no centro de saúde”.

O grupo nacionalista engade que “hai unha gran falta de espazo no edificio, pois este quédase pequeno para a poboación á que ten que atender” e que “as autoridades locais prometeran xa hai tempo amplialo, pero a promesa non se fixo efectiva polo momento”. E explican a este respecto: “Aínda non existe un centro de saúde acorde ás necesidades que demanda o servizo, e que isto demostrou unha completa inutilidade á hora de poñerlle solución a un problema que vén de vello”. Asemade, destacaron “a sobrecarga e a saturación derivada da pandemia da COVID-19, que supón que moito menos persoal teña que atender a un maior número de pacientes, tanto telefónica como presencialmente”.

Pérez Fernández afirma que “diante deste colapso e do empeoramento da asistencia que se presta, só se suple coa voluntariedade e a adicción do persoal, mentres que as autoridades sanitarias continúan coa descoordinación, a falla de previsión e a falla de dotación de persoal que permite unha atención sanitaria digna á poboación”. En base a esta actuación, o BNG demandará no Parlamento galego e no Concello de Ribeira repoñer de inmediato o número habitual do persoal sanitario do centro de saúde de Ribeira e cubrir as baixas que se produzan por enfermidade, vacacións, ou calquera outro motivo, reforzar o cadro de persoal sanitario e non sanitario diante das necesidades derivadas da pandemia e buscar alternativas para a falla de espazo nese centro de saúde (nomeadamente no referido ao PAC), ademais de exixir as explicacións polas que non se levan a cabo as substitucións do persoal sanitario e ampliar de inmediato o centro.