” Alimentos ó lixo”.José Manuel Pena

Miles de familias, do noso país, están a pasar por dificultades reais para poder adquirir os alimentos básicos para a subsistencia de todos os seus membros e mentres tanto cantidade de comercios, supermercados e grandes superficies dedícanse a tirar, literal e directamente, ao lixo unha gran porcentaxe de alimentos que non poden ser comercializados. A maneira de desperdiciar estes alimentos é unha actitude vergoñosa, insolidaria e inhumana, á que habería que poñer freo, canto antes.
Segundo un informe do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente constatouse que os alimentos que se deben tirar por estar próxima ou vencida a data de caducidade, soamente un 20% destes son
entregados a unha ONG ou ao Banco de Alimentos e o 80% restante, tíranse ao lixo. Por iso é polo que non resulta estraño ver, en calquera pobo ou cidade, a cantidade de persoas humildes e con necesidades básicas rebuscando restos de comida nos contedores, en plena vía pública. Así mesmo, e segundo os últimos estudos estatísticos publicados, cada familia española desperdicia (tira ao lixo) uns 300 euros anuais en alimentos.
Estas situacións, que atentan contra o código de boas prácticas de calquera
establecemento comercial e que violan claramente os Dereitos Humanos e máis Fundamentais das persoas, hai que corrixilas canto antes (con normativas e campañas de sensibilización) ao ser un problema que nos afecta a todos, tanto das propias entidades sociais, municipios, responsables políticos e dos propios responsables, xerentes ou conselleiros de administración destas superficies comerciais así como de nosa propia familia, evitando así que se siga tirando a comida, mentres hai tantas necesidades alimentarias en miles de familias da nosa contorna.