Rianxo, entre os concellos elixidos para novas melloras na tramitación das licenzas urbanísticas

A decana do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), Elena Ampudia Aixendri, asinou un convenio de colaboración co presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, para “axilizar e simplificar a tramitación das licenzas e outros actos urbanísticos ao permitir que os concellos da provincia da Coruña descarguen a documentación técnica dos solicitantes a través da plataforma dixital do COAG”. Asistiu tamén á sinatura o deputado de Economía e Facenda, Antonio Leira. O convenio, con vixencia de catro anos, implicará unha redución dos custes económicos e de cargas administrativas para as persoas físicas e xurídicas solicitantes. Comezará a aplicarse en Rianxo xunto con outros tres concellos máis.

Elena Ampudia explicou que o uso da plataforma colexial, como “gran contedor de documentación”, garante a implantación e desenvolvemento da tramitación telemática nas administracións de maneira “eficiente” con independencia do grao de desenvolvemento tecnolóxico do administrado.

González Formoso destacou que o acordo permitirá “reducir trámites burocráticos” e avanzar nunha administración “máis áxil e eficiente ao servizo da cidadanía”. O presidente explicou que o convenio comezarase a aplicar nos concellos de Betanzos, Rianxo, Abegondo e Cambre, e estenderase en datas próximas ao resto dos concellos da provincia aos que dá soporte a Deputación da Coruña.

O convenio, sinalaron, “tamén permitirá a normalización da documentación técnica e administrativa de carácter xeral, unha documentación tramitada nos concellos que se atopará tipificada, estruturada e asinada conforme ao modelo normalizado que o Colexio encárgase de ter axeitadamente actualizado segundo as disposicións legais vixentes”.

Ademais, o acordo asegura “a garantía sobre a identidade e habilitación dos técnicos redactores no caso de traballos visados e sobre a identidade e colexiación noutros casos”. En concreto, o procedemento de tramitación colexial inclúe estas verificacións dos técnicos asinantes, polo que se evitará a solicitude e xestión de documentación adicional para a súa verificación por parte dos concellos.

Así mesmo, habilitarase un mecanismo telemático que permitirá aos concellos da provicia da Coruña, coa conformidade do solicitante da licenza urbanística ou tramitación urbanística, así como dos técnicos redactores do traballo profesional vinculado, obter en formato electrónico unha copia da documentación técnica e administrativa tramitada no Colexio de Arquitectos. Así, eximirase aos solicitantes da licenza urbanística ou tramitación urbanística da obriga de achegar dita documentación en papel ou dixital aos diferentes departamentos administrativos dos concellos.