O pleno da Pobra celebrouse sen a presenza do PP

O salón plenos do Concello da Pobra do Caramiñal acolleu este martes 29 a sesión extraordinaria do pleno da Corporación, que non contou coa presenza do PP polas súas discrepancias co Goberno local respecto dos prazos da convocatoria. A orde comezou cunha proposta da Alcaldía para a determinación das festividades locais do ano que está a piques de comezar. Aprobáronse con seis votos a favor (Nós Pobra e PSdeG-PSOE) e 2 abstencións (BNG).

A seguir, tratouse outra achega da Alcaldía para o establecemento de dedicacións exclusivas, indemnizacións por asistencia a órganos colexiados e asignacións aos grupos políticos da Corporación. Aprobouse con 8 votos a favor (Nós Pobra, BNG e PSdeG-PSOE).

Tamén se aprobaron cos mesmos votos ca no anterior o caso os seguintes puntos:

· As modificacións do proxecto do POS+2018 Beirarrúas da estrada do lugar da Ponte ao lugar de Bandaseca e do proxecto PAS 2015 Melloras no campo da alta.

· O expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 1/20.

· A modificación do contrato de subministro para a execución do Proxecto de renovación e adaptación de eficiencia enerxética RD1890/2008, dos alumeados públicos no Concello da Pobra.

Pódese ver a sesión deste martes 29 no Youtube do Concello da Pobra do Caramiñal.