Ribeira quere reducir o 43% das emisións de Co2 no municipio no 2030

27 Novembro 2020

O Concello de Ribeira xa ten nas súas mans o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACE): o documento destinado a sentar as bases para a redución das emisións de dióxido de carbono no noso municipio de acordo co compromiso asumido no marco do Pacto dos Alcaldes polo Cambio
Climático e cuxa aprobación será abordada no pleno ordinario do luns.
Este plan comprende un total de 20 accións distribuídas en 5 liñas
estratéxicas que, segundo o estudo, permitirían reducir un total de 63.233
toneladas para o ano 2030 que equivalen a un 42,96% das emisións
correspondentes a 2010. A este respecto, cómpre explicar que o documento destaca as importantes inversións realizadas no período 2010- 2020, estimadas en 2.660.000 euros, ocasionadas pola substitución de toda a iluminación pública exterior do termo municipal, que era de vapor de sodio, por novas luminarias led de baixo consumo. As cinco liñas
estratéxicas son:
 Redución do consumo eléctrico municipal, aumentando a súa
eficiencia, tanto en instalacións públicas como privadas, edificios,
equipamentos e alumeado público e semafórico.
 Fomento das enerxías renovables.
 Aposta pola mobilidade sustentable implicando actuacións no
transporte público e privado.
 Colaboración cos cidadanía na creación de hábitos máis eficientes
enerxeticamente.
 Adaptación das estruturas do Concello para o desenvolvemento das
accións necesarias.
E as 20 accións, que suman un investimento estimado de 1.112.000 euros:

 1. Creación da figura de xestor enerxético no ámbito municipal
 2. Certificación enerxética de edificios municipais.
 3. Estudo e proxecto de instalación de paneis fotovoltaicos en
  equipamentos públicos.
 4. Renovación das instalacións de alumeado interior en edificios
  municipais.
 5. Instalación de caldeiras de biomasa en equipamentos municipais.
 6. Renovación do alumeado público exterior.
 7. Campaña para o aforro enerxético no fogar e nos servizos.
 8. Mellora da cualificación enerxética en edificios residenciais e
  terciarios.
 9. Fomento das enerxías renovables no sector residencial.
 10. Fomento do cambio de caldeiras de gasóleo a caldeiras de
  biomasa e instalación de captadores solares térmicos.
 11. Fomento do autoconsumo colectivo.
 12. Plan renove de electrodomésticos.
 13. Renovación do alumeado interior no ámbito doméstico.
 14. Ordenanza de construción sostible.
 15. Campañas para o fomento da recollida selectiva.
 16. Continuación da implementación do Plan de Mobilidade
  Urbana Sostible.
 17. Renovación do parque móbil privado e fomento de
  combustibles non convencionais.
 18. Rede de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
 19. Creación dunha bolsa local para compartir coche.
 20. Sistema de alugueiro de bicicletas eléctricas.
  O PACE recolle tamén un segundo paquete de accións de adaptación,
  estas últimas co obxectivo de aumentar a resiliencia do municipio fronte ao cambio climático e cuxa valoración económica depende do alcance que se lle queira dar. Serían as seguintes:
 21. Campañas para o fomento da compostaxe
 22. Construción de planta de transferencia de residuos
 23. Protección dos sumidoiros de carbono do Concello
 24. Incremento da presenza de arboredo en terreos urbanos
 25. Instauración progresiva dunha rede separativa de augas residuais
 26. Implantación de novos tramos de tarificación no consumo de auga
  para incentivar o aforro
 27. Ordenanza municipal para o consumo responsable da auga
 28. Campañas de sensibilización sobre os impactos e a adaptación ao
  cambio climático
 29. Control de prevención de pragas
 30. Hortas ecolóxicas urbanas
 31. Construción con criterios bioclimáticos.

Outros artigos

Rosana Pérez reclama máis solo industrial na comarca do Barbanza

A deputada do BNG Rosana Pérez vén reclamar no Parlamento máis superficie industrial para O Barbanza, ao tempo que lembrou a “escaseza clamorosa” de solo empresarial en Barbanza Arousa, onde os catro parques empresariais existentes (Ribeira, A Pobra, Boiro e Rianxo)...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“España no va como un cohete”. José Castro López

“España no va como un cohete”. José Castro López

La Comisión Europea eleva al 2,1 por cien el crecimiento del Producto Interior Bruto(PIB) en 2024, cuatro décimas por encima de pronósticos anteriores, prevé que Españacumplirá el objetivo del 3 por cien del déficit que exigen las reglas fiscales, espera quecontinúe...