Adxudicadas as obras de pavimentado das rúas Fontenova e Alto do Rial en Castiñeiras

O Concello de Ribeira informa da adxudicación con carácter provisional das obras de pavimentado das rúas Fontenova e Alto do Rial situadas no núcleo de Castiñeiras. Os traballos teñen como finalidade emendar os problemas que está a xerar o firme actual, composto de lousas de pedra e lastras (adoquíns), e que, segundo confirmou o Goberno local, atópase nun estado deteriorado e ocasiona reiteradas obras de reparación por parte da brigada municipal de obras, razón pola cal se vai estender unha nova pavimentación.

A tal efecto, o pavimento actual será demolido, con aproveitamento das lousas de pedra en bo estado (que servirán para formar a nova pavimentación) e dos bloques de lastras existentes, que serán trasladados ao almacén municipal. A superficie será cuberta cunha capa de formigón de 15 milímetros de espesor na que se intercalarán franxas de lousas de granito de dimensións 60x40x8 centímetros.

A empresa que obtivo a clasificación máis alta entre as 25 ofertas presentadas resultou ser Excavaciones Nima, S.L., conforme a unha oferta de 30.844 euros, IVE incluído. O investimento forma parte do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación. O prazo de execución son tres meses.