En obras un novo tramo de beirarrúas do Polígono de Xarás en Ribeira

O Concello de Ribeira informa do inicio dunha nova actuación consistente na pavimentación dun novo tramo de vial e beirarrúas dunha zona do polígono industrial de Xarás coa fin de incrementar a seguridade viaria.
A zona onde se centra a actuación tiña beirarrúas construídas en formigón en masa bastante deterioradas, ao igual que a calzada. Por tal motivo, os servizos técnicos elaboraron un proxecto técnico que inclúe a pavimentación das beirarrúas mencionadas cunha capa de formigón de 15 centímetros de espesor cun mallazo de 15×15 centímetros de 6 milímetros de diámetro, en tanto que a calzada será asfaltada con aglomerado en quente. Os traballos concluirán co pintado do vial.
Achega
A empresa adxudicataria é Construcciones Ponciano Nieto, S.L.. O investimento ascende a 82.980 euros, IVE incluído, e conta cunha
subvención polo 80% da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia para a habilitación e mellora de infraestruturas para parques empresariais. O prazo de execución son catro meses.

Obras en Xarás Ribeira