A mostra de Luis H. Hernández en Ribeira poderá visitarse até o 10 de novembro

A Concellería de Cultura de Ribeira informou de quen non tivera ocasión de ver no Centro Cultural Lustres Rivas a mostra Realismo Maquinismo Máxico e a súa vista ao redor, de Luis H. Hernández, vai ter ocasión de facelo até o 10 de novembro, dada a ampliación temporal á que vén de ser sometida a exposición.

Pode ser visitada de luns a venres de 10 a 14 e de 19 a 21 horas e os sábados de 12 a 14 e de 19 a 21 horas. A entrada é gratuíta.

A exhibición, como lembraremos, está composta por unha vintena de óleos de Luis H. Hernández: artista nado en Barcelona e residente en Salamanca, que ten no seu haber importantes exposicións en Barcelona, Cáceres, Madrid ou Valladolid. A colección comprende unha escolma de traballos artellados nos últimos doce anos e nos que predomina o estilo surrealista, aínda que con pinceladas costumistas.