Os socialistas de Ribeira piden que se melloren as instalacións eléctricas das atraccións do Malecón

O grupo socialista de Ribeira vén de elaborar unha queixa para ser presentada en pleno relativa á instalación das atraccións emprazadas estes das no Malecón da cidade, que, segundo apunta a agrupación, mostran eivas en materia de seguridade.

En concreto, a queixe refírese á existencia de cables de corrente atados e en contacto cos farois de alumeado público, unha solución adoptada que “implica un serio risco de provocar descargas eléctricas para calquera cidadán que entre en contacto cos farois”, sinala o grupo que coordina José Vilas, que fai un chamamento para que o Concello optimice a instalación, “garantindo a seguridade dos veciños e dos usuarios”.

Os socialistas recalcan no seu comunicado que non están en contra da montaxe dos parques de feira, “nin moito menos”, senón dos métodos adoptados para achegarlles corrente eléctrica. “As atraccións”, explican, “deben cumprir unha normativa vixente en materia de seguridade, o Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos e Actividades Recreativas”. En virtude de todo isto, solicitan o seguinte:

· Que por parte de quen corresponda se realicen as xestións necesarias para a que a instalación eléctrica cumpra a normativa.

· Que haxa un control rigoroso sobre a documentación a presentar no Concello por cada atracción instalada na explanada do Malecón.