O Concello de Ribeira convoca as axudas para as asociacións do municipio

O Concello de Ribeira informa da publicación no BOP deste 8 de setembro da convocatoria das axudas destinadas ás asociacións e outras entidades de carácter cultural sen ánimo de lucro radicadas no noso municipio.

A devandita convocatoria proponse a consecución dos seguintes obxectivos:

• Achegar a cultura ao maior número de individuos empregando os colectivos como instrumento para acadar esta fin.

• A existencia dunha vida cultural estable dentro do ámbito territorial.

• A participación activa da cidadanía nunha actividade —a cultura— de claro interese público, como medio de promover a formación dos máis novos e de propiciar o xurdimento da oportunidade de convivencia entre a veciñanza.

A contía destinada a este concepto ascende a 18.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes contado a partir de mañá.