En Ribeira os alumnos de O Pote visitan un obradoiro de pan

No transcurso desta semana o alumnado do taller de cociña O Pote está a visitar un obradoiro de pan (o do establecemento D’Muíño, recentemente
aberto na nosa cidade) coa fin de familiarizarse co proceso de
elaboración deste produto.

O ALUMNADO DO TALLER DE COCIÑA O POTE VISITAN
UN OBRADOIRO DE PAN PARA FAMILIARIZARSE CO
PROCESO DE ELABORACIÓN DESTE PRODUTO

As visitas están tendo lugar en grupos de cinco estudantes entre onte, hoxe e mañá, acompañados do profesor do curso Patxi Movilla.
Alí puideron escoitar de boca dos membros do establecemento (José Bustelo, Mercedes Fernánez, Uxía Bustelo e Jacobo Bustelo, amén de dous empregados) os condicionantes a ter en conta á hora de preparar o produto, tales como a temperatura, levado, repouso, etcétera.

O ALUMNADO DO TALLER DE COCIÑA O POTE VISITAN
UN OBRADOIRO DE PAN PARA FAMILIARIZARSE CO
PROCESO DE ELABORACIÓN DESTE PRODUTO