“España duplica a súa cota de peixe sapo en Gran Sol para o ano 2020”. Antón Luaces

España acadou para o ano 2020 unha cota adicional de peixe sapo (rape)  na zona do Gral Sol de 727 toneladas. Deste xeito remata a negociación que mantiñan a Secretaría General de Pesca con Francia, Bélxica e Países Baixos dende finais do pasado mes de xuño. Esta cantidade súmase ás 758 toneladas intercambiadas dende principios de ano cos mesmos países, feito que permite reunir un total de 1.485 toneladas de rape mediante intercambios.
O Total  Admisible de Capturas (TAC) asignado pola Unión Europea a España para este ano dispuña unha cota inicial de rape  de 1.296 toneladas, o que significa que mediante as negociacións realizadas polo Goberno poido aumentarse en máis dun 100% as capturas autorizadas para a frota de Gran Sol. En total, e a día de hoxe, poderán acadarse as 3.077,9  toneladas contando coas 310,80 da flexibilidade interanual (que permite sumar o 10% da cota adaptada do ano anterior.
Os pesqueiros españois do Gran Sol contan tamén coa posibilidade de facer uso do mecanismo de cesións temporais de cota entre países entre os propios barcos e asociacións e asegurar deste xeito a planificación da actividade empresarial.
O acordo beneficia á frota do Cantábrico Noroeste, eswpecialmente a Galicia, ademáis dee Asturias, >Cantabria e País Basco.
O rape ou peixe sapo é un peixe  de gran valor engadido, altas prestacións gastronómicas e moita demanda tanto en mercados como nos domicilios privados.