En Ribeira 10 ofertas para a instalación dun circuito de Pum Track na Fieiteira

O Concello de Ribeira informa de que un total de dez ofertas foron presentadas para actuación consistente na instalación dun novo circuíto de pump track nunha parcela anexa ao complexo.
De acordo co proxecto elaborado, o circuíto disporase nunha superficie de 800 metros cadrados. Contará cun trazado parecido a un boomerang con curvas comprendidas entre 70º e 170º e cinco rectas definidas por distintos obstáculos ata sumar unha lonxitude de corda total de 100 metros. Todo o percorrido manterá unha anchura de 1,80 metros.
As obras necesarias inclúen a limpeza e nivelación do terreo, canalizacións de auga, perfilado de obstáculos, revisión e proba do circuíto en terra, asfaltado, sinalización e acabado de zonas internas do trazado.