Boiro deseña camiños escolares seguros

O Concello de Boiro, a través das áreas de mobilidade e educación, está
a traballar no deseño de camiños escolares seguros para os colexios en todo o termo municipal. A iniciativa “Camiñando seguros ao cole” ten como obxectivo deseñar itinerarios para que os máis cativos poidan camiñar de xeito seguro aos distintos centros educativos.
O primeiro que se está a realizar é un traballo nos distintos camiños que
se usan para ir aos diversos centros educativos co obxectivo de detectar os
puntos máis conflitivos e intensificar a sinalización de pasos de peóns e límites de velocidade e aumentar a seguridade dos nenos e nenas, e os seus
acompañantes, nos distintos traxectos que se empregan para chegar aos
centros educativos.
Para o deseño dos camiños escolares seguros vanse ter en conta tamén
as paradas de autobús e os camiños que se seguen para chegar a elas, polo
que se vai contar coas propostas e suxestións das familias e centros de ensino.
Unha vez determinadas as principais rutas, co inicio do curso escolar
vanse sinalizar estes camiños escolares de xeito vistoso para que, sobre todo os mais cativos, poidan identificar cales son os percorridos que deben seguir para camiñar ao colexio de xeito seguro.