O Concello de Boiro coloca os sinais de límites urbanos para taxis no termo municipal

O Concello de Boiro vén de instalar a sinalización do límite urbano que regula a tarifa de taxis. A colocación destas elementos, solicitada polo colectivo de taxistas do municipio, busca aumentar a transparencia no traballo dos profesionais do sector.

O Concello lembra que aínda que as persoas traballadoras do sector “xa cumprían cos límites á hora de determinar as taxas das viaxes realizadas”, a colocación destas sinais serve para “aumentar a transparencia de cara ao usuario e que a cidadanía sexa coñecedora da aplicación dos límites urbanos e o seu importe correspondente”.