Lousame celebra este venres 31 o seu pleno ordinario do mes de xullo

O Concello de Lousame celebra estes venres 31 de xullo, ás 20:30 horas, a sesión plenaria ordinaria do mes de xullo. A xuntanza está previsto que comece coa aprobación dos borradores das actas de sesións extraordinarias previas e, tamén, da modificación da ordenanza fiscal número 10 para adaptala á Lei de Contratos do Sector Público.

Asemade, someterase a votación a actualización puntual do PXOM do Concello (a número 1) e a moción do grupo municipal do PP para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais, entre outros asuntos a tratar.