En Carreira 27 ofertas para a renovación de servizos e pavimentación no lugar de Outeiro

03 Xullo 2020

27 ofertas foron presentadas a unha nova actuación consistente na renovación de servizos e pavimentación do lugar de Outeiro, na parroquia de Carreira.
A día de hoxe, os servizos municipais de recollida de augas e pluviais no devandito núcleo son antigos e rexistran avarías frecuentes, mentres que o pavimento de formigón existente atópase en mal estado e dificulta o tránsito peonil e rodado.
Coa fin de solventar estas eivas, os servizos do Concello redactaron un proxecto técnico dirixido á pavimentación e renovación de servizos de pluviais e saneamento. Para isto demoleranse os pavimentos existentes na área de actuación e executaranse as seguintes accións:
 Instalacións de pluviais: disporase polo centro da rúa un colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro e construiranse arquetas sumidoiro e pozos de rexistro de formigón prefabricado, ademais de proceder á acometida de pluviais das vivendas existentes.
 Instalación de saneamento: disporase polo centro da rúa un colector de PVC liso de 315 milímetros e construiranse pozos de rexistro.
Polo que respecta á pavimentacións, vaise empregar un pavimento de formigón de 15 centímetros de espesor, intercalado con adoquín de formigón recto de dimensións de 20x15x8 centímetros.
O prezo de licitación ascende a 89.015 euros, IVE incluído. O investimento forma parte do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019. O prazo de execución son tres meses.

Outeiro Carreira (Ribeira)

Outros artigos

Rosana Pérez reclama máis solo industrial na comarca do Barbanza

A deputada do BNG Rosana Pérez vén reclamar no Parlamento máis superficie industrial para O Barbanza, ao tempo que lembrou a “escaseza clamorosa” de solo empresarial en Barbanza Arousa, onde os catro parques empresariais existentes (Ribeira, A Pobra, Boiro e Rianxo)...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“España no va como un cohete”. José Castro López

“España no va como un cohete”. José Castro López

La Comisión Europea eleva al 2,1 por cien el crecimiento del Producto Interior Bruto(PIB) en 2024, cuatro décimas por encima de pronósticos anteriores, prevé que Españacumplirá el objetivo del 3 por cien del déficit que exigen las reglas fiscales, espera quecontinúe...