En Boiro cambio na dirección de circulación da rúa Estatuto de Galicia

A área de mobilidade do Concello de Boiro vén de cambiar o sentido de
circulación da rúa Estatuto de Galicia, co obxectivo de mellorar a mobilidade no centro urbano e axudar a desconxestionar o tráfico. O tramo de rúa peonil, comprendido entre a rúa Dereitos Humanos e a Ramón Fernández Mato ten agora o sentido de circulación contrario: entrada pola rúa Ramón Fernández Mato e saída por Dereitos Humanos.
O Concello de Boiro segue a traballar por mellorar a mobilidade no municipio, en especial no núcleo urbano. O cambio de sentido de circulación da rúa Estatuto de Galicia axuda a desconxestionar o tráfico que baixa pola rúa Ramón Fernández Mato, xa que ata o de agora so podía saír á Avenida da Constitución e iso causaba retencións sobre todo os martes polo mercado semanal.
Gracias a este cambio, os vehículos que saen do aparcamento situado na rúa Ramón Fernández Mato poden saír á rúa Dereitos Humanos, que é de
ambos sentidos, pola rúa Estatuto de Galicia. Deste xeito o tráfico pode saír
directamente á rúa Principal ou á rotonda da Avenida de Constitución que vai a Abanqueiro.
Con esta modificación vaise desconxestionar o tráfico da Avenida da
Constitución, evitando os problemas de atascos que se xeraban especialmente os martes, día que se instala nesta rúa o mercado semanal.

Rúa Estatuto de Galicia- Boiro