A ITV amplia en tres meses as caducadas entre o 21 de xuño e 31 de agosto

O Consello de Ministros aprobou este martes unha prórroga de tres meses da validez dos certificados da Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que caducasen entre o 21 de xuño e o 31 de agosto. Mentres estea vixente esta prórroga, as empresas de transporte público de mercadorías e de viaxeiros titulares dunha licenza comunitaria terán preferencia no paso pola inspección técnica periódica en estaciónelas ITV. Esta decisión do Executivo súmase á ampliación da prórroga da validez do certificado de inspección técnica periódica que levou a cabo o pasado mes de maio para os vehículos cuxa data de próxima inspección atopásese comprendida durante o estado de alarma en quince días naturais por cada semana transcorrida desde o inicio dese período ata que se produciu o vencemento.