Probas Celga 2020. Reapertura dos prazos de inscrición

Ao resultar imposible manter como data para presentarse ás probas o mes de maio e/ou xuño de 2020, tal como recollía a Resolución do 6 de marzo, a realización destas adíase ata o mes de setembro e/ou outubro de 2020, sempre que a evolución da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 o permita. As datas concretas serán debidamente publicitadas no DOG, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

O curso básico de galego que se estaba impartindo no Concello de Rianxo no momento en que se decretou o estado de alarma sanitaria podería retomarse no mes de setembro, sempre que a evolución da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 o permita. As datas e horarios de impartición das aulas consesuaranse co alumnado que no mes de marzo estaba asistindo a esta formación e que completara as prazas dispoñibles no curso (20). No caso de que se produza algunha baixa, o Servizo de Normalización Lingüística poderá abrir un novo período de inscrición.

Ao resultar imposible manter como data para presentarse ás probas o mes de maio e/ou xuño de 2020, tal como recollía a Resolución do 6 de marzo, a realización destas adíase ata o mes de setembro e/ou outubro de 2020, sempre que a evolución da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 o permita. As datas concretas serán debidamente publicitadas no DOG, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

CURSO BÁSICO DE GALEGO: ACOLLEMENTO E PREPARACIÓN DO CELGA 1 E 2

O curso básico de galego que se estaba impartindo no Concello de Rianxo no momento en que se decretou o estado de alarma sanitaria podería retomarse no mes de setembro, sempre que a evolución da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 o permita. As datas e horarios de impartición das aulas consesuaranse co alumnado que no mes de marzo estaba asistindo a esta formación e que completara as prazas dispoñibles no curso (20). No caso de que se produza algunha baixa, o Servizo de Normalización Lingüística poderá abrir un novo período de inscrición.

Resolución do 20 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística sobre as probas CELGA