O PSdeG-PSOE de Ribeira pide o arranxo dos elementos de seguridade da avenida da Paz

O grupo socialista de Ribeira, a través da súa concelleira Rita Rial, vai presentar un rogo ao Pleno do Concello para introducir unha serie de melloras no viario urbano da avenida da Paz, que discorre entre a estrada comarcal AC-550, á altura das Saíñas, até o lugar da Carballa, na parroquia de Palmeira.

A vía, de sentido dobre de circulación, ten en palabras dos socialistas dúas grandes eivas ás que cómpre poñer remedio: por unha banda a falta de definición nas marcas viarias que definen os carrís de circulación, e pola outra as marcas que delimitan a zona das beiras-aparcamentos, “debido á conservación e ao desgaste”. Isto, engade o grupo socialista, “agrávase nos días de chuvia e de escasa visibilidade”.

En virtude de todo isto, o PSOE ribeirense require que se adopten as medidas precisas para que se proceda ao pintada das marcas viarias da avenida da Paz, “co fin de regular a circulación dos vehículos e evitar posíbeis accidentes causados pola escasa visibilidade da sinalización horizontal”.