Noia abre ata o luns 22 de xuño o prazo de solicitude para postos de venda de flores de San Xoán

O Concello de Noia informa de que durante os días 23 e 24 de xuño estará permitida a venda de flores de tempada, “Flores de San Xoán”, a aquelas persoas que o soliciten e lles sexa outorgada a correspondente autorización. O prazo de presentación de solicitudes finaliza o luns 22 de xuño a través dunha instancia xeral e previo pago dá taxa correspondente pola ocupación previa á ocupación dá vía pública.

As solicitudes deberán presentarse non Rexistro de Entrada do Concello, en horario de 9:00 a 13:30 horas, ou a través dá sede electrónica: noia. sedelectronica. gal.

Os puntos de venda emprazaranse na rúa do Curro e as persoas vendedoras deberán aplicar e respectar as normas de seguridade de obrigado cumprimento por mor dá Covid-19, que lles serán lembradas polo funcionario designado ao efecto polo Concello de Noia.