Licitadas as beirarrúas e pluviais de Cubeliños en Ribeira

O Concello de Ribeira informa da licitación dunha nova actuación consistente na dotación de beirarrúas e canalización de augas pluviais a unha zona do barrio de Cubeliños, pertencente á cidade de Santa Uxía.
Cun orzamento de 77.275, IVE incluído, e un prazo de execución de catro meses, o obxectivo fundamental que se persegue con este proxecto consiste en mellorar a accesibilidade e a seguridade viaria na zona en cuestión mediante a construción dunha beirarrúa de 2 metros de ancho e 330 metros de longo que permita circular aos peóns de forma segura.
Ademais, será instalada unha rede de pluviais formada por 255 metros de tubo de PVC con 315 milímetros de diámetro, 8 pozos de rexistro e 11 arquetas.
Os interesados dispoñen ata hoxe martes 9 de xuño á medianoite para formular as súas ofertas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia.
O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación.

Cubeliños. Cedida