En Pobra mudanza da mesa electoral do polideportivo da rúa Venecia para a casa da cultura Raquel Fernández Soler

O Concello de A Pobra avisa de cambio de ubicación dunha mesa electoal de cara ás eleccións autonómicas do 12 de xullo.

A mesa electoral que se instala habitualmente nun local do pavillón polideportivo da rúa Venecia non conta coas condicións necesarias para que poida usarse respectando as distancias mínimas exixidas pola normativa de medidas de prevención fronte ó Covid-19.

Polo tanto, o Concello tivo que buscar un espazo alternativo, que vai se-la casa da cultura e xuventude Raquel Fernández Soler.

O cambio xa está comunicado ó INE (Instituto Nacional de Estatística) pero pode ser que as tarxetas censuais non recollan aínda o dito cambio.

Foto Abso