O Concello de Ribeira adxudica as obras para mellorar as rúas do núcleo do Vilar

O Concello de Ribeira informou da adxudicación, con carácter provisional, do pavimentado e a instalación dunha rede de pluviais no núcleo do Vilar, situado na parroquia de Carreira. O Goberno local engade que os traballos teñen a súa razón de ser nos importantes danos que se rexistraron nas rúas do devandito núcleo, que presentan disgregacións e fochancas no firme de formigón. Co fin de corrixilo, redactouse un proxecto que inclúe as seguintes accións:

• Pavimentado con formigón pulido intercalado con franxas das lastras (adoquíns) de formigón nunha superficie de 1.355 metros cadrados, previa demolición do firme actual.

• Instalación de dunha tubaxe de PVC de 315 milímetros de diámetro e 132 metros de longo para augas pluviais, ademais de construción de 4 pozos de rexistro e 6 arquetas sumidoiro.

A obra recaeu na empresa Tamara Fernández Pérez. Comporta un investimento de 47.480 euros, financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2018. O prazo de execución son tres meses.