Ampliada a preinscricion e matrícula na Escola Infantil Municipal de Ribeira curso 2020-2021

O Concello de Ribeira en relación coa nova apertura de prazos de reserva, preinscrición e matrícula na  Escola Infantil Municipal para o curso académico 2020/2021, comunica a través dun bando a

 • Ampliación prazo de renovación de praza para alumnos que xa están matriculados será:
  • Do14 de maio ao 29 de maio do 2020.
 • As solicitudes de inscrición do novo alumnado será:
  • Do 1  de xuño ata o 30 de xuño do 2020.
 • Publicación das listas provisionais de alumnos/as admitidos/as:
  • O 6de xullo do 2020.
 • O prazo de reclamacións é de 10 días hábiles contados dende o día seguinte ao da súa publicación.
 • Publicación de listas definitivas.
  • O21 de xullo do 2020.
 • O prazo para a confirmación de matrícula, tanto para os que fixeron renovación como para os que fixeron nova inscrición, e que se realizará no Departamento de Servizos Sociais, será:
  • Do 22 de xullo ao 7 de agosto do 2020.

Recollida de impresos prioritariamente na páxina web www.ribeira.gal no apartado: servizos/servizos sociais comunitarios/escola infantil municipal

Ou no Departamento de Servizos Sociais, ou tamén na Oficina de Atención ao Cidadán (OAC) do Concello.

 • Entrega de documentación para a inscrición do alumnado:
  • Oficina de Atención ao Cidadán (OAC) Rexistro da Casa do Concello, en horario de 9:30 a 13:30.
 • Confirmación de matrícula:

No Departamento de Servizos Sociais, sito na Praza 8 de Marzo, s/n (Edif. Mirador de Padín), por correo e telemático a través do https://ventanilla.riveira.es

 • INFORMACIÓN

Prioritariamente para información chamando ao teléfono directo para consultas Escola Infantil Municipal: 981 37 75 10de luns a venres en horario de 9:00 a 13:30.

IMPORTANTE:

As listas publicaranse indicando o número de rexistro municipal de cada solicitude, polo que é moi importante que garden a copia do citado rexistro para a súa comprobación ou identificación de ser o caso.

INFORMACIÓN:

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

SOLICITUDES DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2020-2021

O DEPARTAMENTO DE SERVIZO SOCIAIS INFORMA:

1)Para quen está escolarizadono presente curso e aínda non realizou a solicitude de renovación de praza, unicamente debe entregar cuberto o documento de RENOVACIÓN DE MATRÍCULA e a última declaración da renda ( a realizada no 2019) ou certificado de imputacións a rendas para actualizar ingresos en caso de que estivera exento de facer esa declaración. No caso de outras variacións (novo nacemento, monoparentalidade, etc) achegar documentación que o acredite.

2)Para quen sexa NOVA ESCOLARIZACIÓNdebe entregar:

-Documento de SOLICITUDE DE MATRÍCULA (Curso 2020-2021) NOVO INGRESO

– Un DNI de nai, pai ou titor/a da criatura.

-Libro de familia e, se for o caso, certificado de familia numerosa.

-Declaración da renda realizada no 2019 ou certificado de imputacións a rendas no caso de que estivera exento de facer esa declaración.

– Documentación que permita acreditar situación de monoparentalidade, se fora o caso.

Os documentos de :

SOLICITUDE DE MATRÍCULA (Curso 2020-2021) RENOVACIÓN

SOLICITUDE DE MATRÍCULA (Curso 2020-2021) NOVO INGRESO

poden descargarse da web www.ribeira,gal no apartado:servizos/servizos sociais comunitarios/ escola infantil municipal ou solicitalos na Oficina de atención ao cidadán (OAC) na planta baixa do Concello.

As solicitude poden presentarse de forma telemática a través do https://ventanilla.riveira.es ou de modo presencial na Oficina de Atención ao Cidadán (OAC) na planta baixa do Concello.

Para máis información poden chamar ao teléfono directo para consultas Escola Infantil Municipal981 37 75 10 do Departamento de Servizos Sociais en horario de 9:00 a 13:30.

Escola Infantil Municipal de Ribeira