Adxudicada a mellora peonil en Iñeiras(Olveira), Lorenzo Mariño (Aguiño e Abesadas (Santa Uxía)

11 Maio 2020

O Concello de Ribeira procedeu a adxudicar con carácter provisional unha triple actuación dirixida a mellorar a seguridade viaria e o tránsito peonil en tres puntos do municipio: o lugar de Iñeiras, situado en Olveira; a rúa
Francisco Abesadas, en Aguiño; e As Abesadas, en Santa Uxía.
Polo que respecta a Iñeiras, a zona na que se vai realizar a intervención consta dunhas beirarrúas feitas en zahorra compactada que van ser demolidas e substituídas por outras a base de formigón pulido, intercalado con franxas de adoquín de formigón. Terán unha lonxitude de 500 metros.

Iñeiras (Olveira)

Polo que respecta á rúa Francisco Lorenzo Mariño, o tramo en cuestión está formado actualmente por soleiras de formigón que serán demolidas e no seu lugar colocarase un tramo de beirarrúa de baldosa hidráulica ao longo de 37 metros.

Rúa Francisco Mariño (Aguiño)


Por último, no que se refire a Abesadas, na área na que se vai actuar, sita xunto á rotonda da Poutada, existe un pavimento de terra. Ao igual que no punto sinalado no parágrafo anterior, coa fin de afianzar a seguridade viaria estenderase un tramo de beirarrúa con baldosa hidráulica nunha lonxitude de 60 metros.
A empresa que obtivo unha mellor clasificación no proceso de licitación resultou ser Construccións Fermín Simal, S.L.. A obra entraña un investimento de 43.408 euros, IVE incluído, financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2018. O prazo de execución son dous meses.

Rúa Abesadas (Ribeira)

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión