A comarca entra na fase II da desescalada: mobilidade sen restricións, actividade cultural e posibilidade de bañarnos na praia

PRAIA DAS CATEDRAIS

Este luns 25 de maio actívase a fase II do desconfinamento, unha novidade nas disposicións do Estado de Alarma que afecta aos concellos de máis de 10.000 habitantes e cunha densidade menor aos 100 habitantes por quilómetro cadrado, pero que, pola contra, non introduce novidades nos que teñen menos de 10.000 veciñas e veciños e cunha densidade menor aos 100, que xa desfrutaban deste alixeiramento das restricións. No caso dos concellos da nosa comarca, todos entran no novo treito da desescalada e todos están informar das grandes novidades que este pon en xogo. Por exemplo o de Rianxo, que publicou a relación das cousas que xa pode facer a cidadanía… pero con seguridade e sentidiño.

En concreto, todas as novas actividades que pasan ao cadro do “permitido” deberan facerse coas debidas garantías de protección e asegurando as distancias coas persoas coas que non se convive, evitando as aglomeracións.

Respecto as praias, ábrense ao baño (en grupos máximos de 15 persoas). No caso do concello de Rianxo, serán de acceso libre, con restricións de distanciamento, e controlarase o aforo mediante inspeccións periódicas. Cada concello dictará as normas nos seus areais.

Amais, poderanse facer xuntanzas de ata 25 persoas ao aire libre (15 en espazos pechados), darase servizo no interior dos establecementos hostaleiros (aforo do 40%, con servizo só nas mesas), e levantaranse as restricións horarias ao deporte. Polo que se refire ao culto e aos ritos relixiosos e funerarios, permitiranse velorios e comitivas funerarias de até 25 persoas, e misas con aforo ao 50%.

No que se refire á mobilidade, desaparecen como dixemos as franxas horarias para paseos e actividade deportiva, agás nos núcleos de máis de 10.000 habitantes, onde se mantén unha queda horaria reservada para as persoas de máis de 70 anos (na actualidade é de 10 a 12 e de 19 a 20, pero cada comunidade autónoma pode modificala lixeiramente).

No relativo ao comercio, poden abrir todos os establecementos comerciais e de servizos (ata agora só podían facelo os de menos de 400 metros cadrados). Con todo, non deberán superar o 40% do seu aforamento.

No ensino, permítese o regreso do alumnado ás aulas presenciais, pero só o de 2º de Bacharelato e o dos últimos cursos dos ciclos medios e superiores de FP.