Rianxo en Común propón medidas para reactivar o tecido económico local nestes tempos de crise

A agrupación Rianxo en Común, con Julián Bustelo á fronte, vén de recompilar nun comunicado unha serie de peticións relacionadas coa pandemia e a crise sanitaria e coas medidas que ao seu xuízo debera pór en marcha o Concello para axudar á reactivación social e económica. Segundo lembra o grupo, xa van alá 40 días dende o inicio da Emerxencia Sanitaria, unha declaración que provocou unha grave crise para o comercio, a hostalaría e as pequenas empresas locais, unha situación que con toda probabilidade estenderase varias semanas, agravando as repercusións. “Pensamos que o Concello ten que actuar decontado diante das consecuencias da crise económica”, sinalan.

Segundo indican, cómpre “impulsar e reactivar a actividade económica de tipo comercial, hostaleira e de servizos no noso termo municipal, outorgando liquidez aos autónomos e pemes locais e contribuíndo a facilitar o cumprimento dos seus labores empresariais”.

Estas e outras propostas baséanse nunha crenza firme da agrupación rianxeira: o seu convencemento en positivo sobre o papel decisivo dos Concellos ante as adversidades, sobre todo porque son as institucións municipais as que teñen o coñecemento máis amplo das realidades locais e particulares nas que se insiren, mostrando un rico potencial para “deseñar estratexias de promoción económica capaces de identificar e pór en valor os seus recursos e complementar as necesarias actuacións acometidas polas restantes administracións”.

Estas son algunhas das medidas achegadas para ser postas en marcha de maneira urxente:

· Axilizar o pagamento das facturas que o Concello lles adebeda a moitos autónomos e pequenas empresas do municipio (“nalgún caso dende fai máis de un ano”, indican). “Pensamos que, na medida do posíbel, hai que flexibilizar e modificar o calendario fiscal para estes sectores máis afectados, e neste senso xa temos proposto algunha fórmula como a declaración do pequeno comercio como actividade económica de interese municipal para poder aplicarlle importantes bonificacións”, engaden.

· Aprobar o orzamento de 2020 e facelo conforme a delicada realidade actual. Rianxo en Común fai un chamamento a que se reserven 100.000 euros do orzamento para afianzar estas políticas de choque e botar a andar a reactivación económica. Deses, un 30% reservaríase para a creación dunha liña de axudas ao pago do alugueiro para que o Concello sufrague parte do gasto mensual que “isto supón para aqueles negocios máis afectados pola crise actual”. E engaden: “O 70% restante pensamos que debe ir para inxectar liquidez a autónomos e pequenas empresas”.