Os concellos poden celebrar sesions e adoptar acordos usando medios telemáticos segundo informa a Delegación do Goberno

A Delegación do Goberno en Galicia lembra a concellos e deputacións provinciais que xa poden convocar e celebrar sesións dos seus órganos colexiados e adoptar acordos a distancia por medios electrónicos. O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, pon de relevo esta medida aprobada esta semana polo Consello de Ministros, a proposta do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, que supón a modificación da Lei 7/1985, reguladora das Bases de Réxime Local, para facilitar o funcionamento ordinario e democrático destas entidades no momento actual, no que a súa colaboración é clave para garantir a eficacia das medidas adoptadas e a atención á poboación.

Delegación do Goberno Galicia