4 persoas que residen no centro residencial Fogar AMICOS deron positivo en COVID 19

Tras a confirmación do positivo, e despois dos exames médicos decidiuse o traslado de dous dos residentes o Centro Residencial Porta do Camiño de Santiago habilitada para este fin, xa que a pesar de encontrarse en un bo estado de saúde, decidiuse extremar as medidas de seguridade xa que son persoas con envellecemento prematuro, presentan pluridiscapacidades e unha elevada sensibilidade o covid19.

Segundo informa o centro dous usuarios pasaron a zona de seguridade e de monitoreo personalizada. Ase mesmo un técnico de Amicos encontrase en repouso domiciliario por covid19; está en situación de descanso domiciliario e a dia de hoxe presenta bo estado de saúde. Outra das técnicos encontrase en repouso domiciliario preventivo por contacto, en espera de resultados das probas efectuadas

o O centro sigue coas medidas de reforzo levadas a cabo entre as que se encontra o traslado a zona de illamento preventivo habilitada para tal fin de 2 residentes.

Traslado o Centro Residencial Porto do Camiño dos 2 residentes de maior idade e con maior risco para a súa saúde.

Monitoreo e seguimento de saúde de casos positivos.

Reforzo nos protocolos de seguridade preventivos.

Tratamento e desinfección interior e exterior das instalacións.

Situación actual:

§  A dia de hoxe e en espera de evolución, soamente temos 4 casos afectados por COVID19 no centro residencial,. Todos se encontran ben de saúde e con seguimento constante: 2 persoas trasladadas por seguridade ( debido a súa idade e a súa sensibilidade o covid19  ) a Residencia Porta do Camiño habilita para coidados específicos. As outras 2 persoas encóntranse no modulo de seguridade habilitado e con seguimento constante.

§  A dia de hoxe, das mais de 400 persoas que forman parte de AMICOS non ten ningunha persoa nin persoa externa afectada por COVID19.

Dos 38 técnicos de atención directa, soamente 1 e positivo fronte o covid e 1 encontrase en aislamento preventivo.