A asociación ABAS ponse a disposición das persoas dependentes para axudarlles na adquisición de produtos de necesidade

Por mor da crise sanitaria derivada do COVID-19 e das restricións de mobilidade dirixidas a atallar a súa propagación, que obrigan á veciñanza ficar nos seus fogares agás por motivos de forza maior, a xunta directiva de ABAS-Asociación Barbancesa de Axuda e Solidariedade aprobou a creación dun servizo de asistencia a maiores e persoas dependentes pola crise do coronavirus e a situación de indefensión na que viven centos de veciñas e veciños vulnerábeis dos nosos concellos. Segundo informa a entidade, o voluntariado de ABAS encargarase de facer por estas persoas a compra de alimentos, medicinas e outros produtos de necesidade.

O servizo realizarase nos municipios de Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo e así lle será trasladado aos respectivos equipos locais de goberno. “Malia que sabemos algúns concellos contan con servizo propio, cremos que pode ser de axuda este labor adicional de ABAS que teñen á súa disposición”, explica o colectivo, engadindo que “aquí non sobran mans, xa que a situación é de extrema gravidade”.

A entidade tamén fai saber que dispón dun seguro de accidente de voluntarios e que está debidamente rexistrada na Xunta de Galicia. Amais, traballa na área da inclusión social, a igualdade e a atención aos maiores, sendo un dos seus principais obxectivos “protexer e socorrer a persoas afectadas por accidentes, catástrofes, calamidades públicas, conflitos socias, doenzas, epidemias e en todas aquelas situacións de emerxencia nas que sexamos requiridos”.

Para incrementar o coñecemento da veciñanza deste servizo e fortalecelo con posíbeis doazóns de material, ABAS puxo a disposición da cidadanía do Barbanza o número de contacto 696 05 88 21 e máis o correo coordinador.abas.asoc@gmail.com.